Szkoły językowe – najlepszy sposób na naukę języka

businessman thinkingCo sprawia, że szkoły językowe są uważane za najskuteczniejszą formę nauki języka obcego? Poniekąd możemy się tego domyślać. Poniższy tekst będzie próbą wymienienia zalet nauki w szkole językowej. Zobaczycie też, co odróżnia naukę w szkole tradycyjnej od nauki w szkole językowej.

Na początku wymieńmy podstawowe zalety nauki w szkole językowej:

  • dzięki małym grupom nauczyciel ma indywidualny kontakt z uczniem, a co za tym idzie może na bieżąco kontrolować jego postępy,

  • małe grupy umożliwiają nauczycielowi dokładne poprawianie błędów popełnianych przez uczniów,

  • innowacyjne metody nauczania,

  • brak stresu związanego ze słabymi ocenami,

  • motywacja, którą jest chęć samorozwoju,

  • w każdej chwili uczeń może zrezygnować z dalszej nauki.

Wiele z powyższych cech odnajdujemy także w samodzielnej nauce. Na przykład motywację, którą jest chęć samodoskonalenia się. W nauce szkolnej motywacją często jest pragnienie uzyskania dobrej oceny, czy może raczej uniknięcie otrzymania złej. Natomiast tym, co wyróżnia naukę w szkole językowej spośród innym metod jest praca w małych grupach, które są pod stałą opieką nauczyciela. Pracę w grupach odnajdujemy także w szkołach tradycyjnych, jednakże tam nauczyciel musi bacznie obserwować wielu uczniów i z tego względu nie zawsze ma możliwość indywidualnego podejścia. Przy samodzielnej nauce języka uczeń nie ma możliwość konsultacji z kimś, kto mógłby mu pomóc. Dobrym rozwiązaniem są także lekcje indywidualne. Jednak one więcej kosztują i nie są one dla wszystkich wskazane. Niektórzy szybciej uczą się dzięki słuchaniu wypowiedzi innych. Taką możliwość dają oczywiście szkoły językowe.

Kolejnym atutem jest podział na grupy dopasowane poziomami oraz wiekiem. W ten sposób uczącemu zapewnia się komfort nauki, a nauczającemu możliwość pracy z uczniami będącymi na wyrównanym poziomie. Dzięki temu nikt nie będzie czuł się gorszy od innych. Taki podział umożliwia równą pracę każdego z członków grup. Nie znajdziemy osoby, która nudziłaby się na zajęciach, nie odnajdziemy także uczniów nie nadążających za materiałem. W razie potrzeby istnieje możliwość przeniesienia się do grupy będącej na wyższym lub na niższym poziomie.

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe cechy szkół językowych możemy stwierdzić, że nauka w nich jest bardzo skuteczna. Obecnie ceny kursów językowych są bardzo zróżnicowane. Myślę, że każdy odnajdzie ofertę odpowiadającą jego wymaganiom. 

Dodaj komentarz