Jak wygląda nauka języka obcego w szkole?

dreamstime_xl_20039488Mam świadomość tego, że nauka języków obcych nie przebiega z każdej ze szkół w jednakowy sposób. Jednak kojarzy się ona przeważnie z tym samym schematem. Jakim? W poniższym tekście chciałabym głębiej poruszyć tę kwestię.

Uczniowie często traktują naukę w szkole jako przykry obowiązek. Uważają oni, że w szkole są zmuszani do nauki. Tymczasem takie podejście zdecydowanie nie sprzyja przyswajaniu wiedzy. Może więc warto coś w tym kierunku zmienić. Ciężko, by uczniowie sami domagali się interesującego prowadzenia zajęć. Inicjatywa należy oczywiście do nauczyciela i przyznać trzeba, że niektórzy uczący dobrze prowadzą lekcje, jednak większość nie radzi sobie z tym zadaniem. Nauczyciel ma dużą grupę uczniów i nie jest w stanie przypilnować wszystkich. Nie może on jednocześnie w sposób zadowalający kontrolować postępów wszystkich uczniów. W dużej grupie zawsze istnieje dość duża rozbieżność pomiędzy poziomami językowymi uczniów. Nauczyciel w zasadzie jest bezradny wobec tego problemu. Dodatkowym problemem są nieskuteczne metody nauki proponowane przez system edukacji. Opierają się one przede wszystkim na bezmyślnym „wkuwaniu” słówek. Kolejnym aspektem na który warto zwrócić uwagę jest strach uczniów. Boją się oni, że dostaną złą ocenę i strach przed tym jest główną motywacją do nauki. Tymczasem uczniowie powinni sami chcieć chłonąć wiedzę.

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe czynniki, możemy stwierdzić, że trudno jest nauczyć się języka obcego w szkole. 

Dodaj komentarz